Управление на задачи и поддръжка на сградния фонд

bilid помага да управлявате и координирате целия процес по планова и инцидентна поддръжка на вашите сгради чрез централизиран, модерен и лесен за работа софтуер

Ясен план и разчет за цялата година

Планова поддръжка

Направете разчет за всички дейности по планова поддръжка, разпределете ги на съответните екипи и следете за качественото им изпълнение през цялата година използвайки един цялостен инструмент.

Навременна информация за възникнали проблеми

Инцидентна поддръжка

Реагирайте мигновено и адекватно на всеки изникнал проблем чрез лесната координация на софтуерната система. Следете статуса, изпълнението и историята на всяка една задача.

Прозрачност и удобство при комуникацията

Клиентски портал

Приемайте заявки за ремонт и подобрения директно в софтуера, с който работите. Комуникирайте лесно и удобно с Вашите клиенти използвайки модерен уеб-базиран портал

Този модул е в процес на разработка.

Свъжете се с нас и се включете като пилотен клиент на модула. Включи се
Добро планиране и координация стоят в основата на успешната поддръжка на вашите сгради

Добро планиране и координация стоят в основата на успешната поддръжка на вашите сгради

  • Планирате всички дейности по поддръжка на вашите сгради по екипи и инсталации за година напред
  • Запазвате пълна история на всяка активност по поддръжка на сградите
  • Предоставяте подробна информация за извършените дейности на вашите клиенти, чрез модерен уеб портал

Договори за наем и управление

Пълното проследяване на всяка една договорена клауза с наематели и ползватели е ключа към рентабилното управление. Научете повече за възможностите на bilid за автоматизирано издаване на Фактури, Разписки, Спецификации и известяването на наематели и собственици.

Научете Повече

Разходи

bilid предоставя възможност за пълното автоматизиране на процеса по прочитане, пресмятане и разпределение на разходите на сградата и помещенията към всеки един наемател и собственик. С bilid това ще Ви отнеме минути, а ще Ви спести много дни и възможност за грешки.

Научете Повече

Справки и BI

Обединението на цялата информация за вашите имоти на едно място, позволява да извлечете необходимите данни, когато и където имате нужда от тях. Статистическата информация за всяка сграда, единица и договор Ви дава ясен поглед върху всяка една част от бизнеса.

Научете Повече