Цени

Колко струва професионализма, спокойствието и добрия имидж?

bilid е проектиран така че да бъде максимално достъпен за всеки собственик на бизнес сграда, пропърти или фасилити мениджър. Поради това цените са базирани единствено на броя управлявани единици - критерий за количеството данни, които ежемесечно обработвате

Жилищни сгради

от 0,15 / апартамент /месец

Бизнес сгради

и Търговски Центрове
от 1,66 / единица? /месец

Как формираме крайната цена?

За да бъдем максимално в услуга на бизнеса нашето ценообразуване е базирано на еднократна такса, която осигурява успешното внедряване на софтуера, както и месечна такса, която спестява ненужни разходи и осигурява високото качество на предлаганите услуги

Еднократна такса за внедряване

На стойност 3 месечни такси
  • Консултация за процеса на внедряване, спрямо начина на работа
  • Обучение за работа със софтуера
  • Възможност за импортиране на съществуващи данни свързани с управляваните имоти

Месечна такса

Базирана на броя управлявани единици
  • Ползване на софтуера от всяка точка на света
  • Лицензи за сървър и бази данни
  • Хостинг на софтуера и данните в сървърите на Microsoft Azure
  • Поддръжка по телефон и имейл в работно време
  • Всички актуализации и новости

Ненадмината разширяемост

Ако имате нужда от бизнес процес, който все още не поддържаме, може да ни изпратите запитване и ние ще ви дадем адекватно предложение за решаването на вашия бизнес казус.
Изпрати запитване