Какво ново при нас

Промени в организацията на менютата

Направихме промени в организацията на менютата, наименованията на някой основни категории и преструктурирахме настройките.

Научете повече

Менижмънт справки

Научете повече

Отстъпки към документ

Може да зададете еднократна отстъпка за даден документ.

Научете повече

Импорт на плащания

Автоматизирайте процеса по следене на задълженията на Наемателите като импортирате плащания от счетоводна система.

Научете повече

Лихви и неустойки

На документите с просрочено плащане може да начислите лихва и неустока.

Научете повече

Подоходни условия

Управлявайте договорени условия зависещи от направения оборот в помещението.

Научете повече

Допълнение Комерсиализация

Използвайте при договорени отношения свързани със запълняемостта на сградата

Научете повече

Стандартизиран импорт на разходи

Импортирайте разходи по стандартизиран екселски шаблон.

Научете повече

Разделяне на единица

Възможност за разделяне на единица на няколко други единици.

Научете повече

Изпращане на документи на имейл на Наемателя

След като сте създали документите със задълженията на Наематели, вече може автоматизирано да ги изпратите на техните имейли.

Научете повече

Панел с информация относно активните договори в Наемни единици

Допълнителна информация в Наемни единици за активните договори за нея.

Научете повече

Нов начален екран и статистики за сграда

Нов и интерактивен начален екран на системата и страница със специфични статистики за сграда.

Научете повече

Търсене в системата

Достъпът до въведената информация вече е на един клик разстояние чрез глобална търсачка в системата. 

Научете повече

Анулиране на фактура

Възможност за анулиране на фактура в случай на отказ от клиента или други причини.

Научете повече

Начисление на договорени услуги за период

Възможност за задаване на период повече от един месец при начисление на договорени услуги.

Научете повече

Други подобрения и корекции

Нов дизайн в Настройки, филтри в измервателни уреди, експорт и принтиране в справки

Научете повече

Оборудване

Въвеждане на оборудване към сграда и единица, следене на срокове за гаранция, запазване на схеми и скици.

Научете повече

Интерфейсни промени, малки допълнения и корекции м.Октомври

Напомняния, начин на плащане и импорт на режийни разходи

Научете повече

Допълнение към договор Брой служители/работни места

Допълване на информацията в договора с броя на служители/работните места за даденият договор.

Научете повече

Нотификация на имейл за наближаваща индексация

Опростен е начина на задаване на индексацията и е направено напомняне за извършване на индексацията.

Научете повече