Импортиране на първоначални данни от Excel

Импортиране на първоначални данни от Excel

За бързото и лесно въвеждане на първоначалните данните в bilid е реализирана възможността за импортиране на данни от Ексел. Функционалността се намира в Настройки -> Импорт на данни. Файлът трябва да е организиран в 5 таб/работни пространства:

 • Собственици
 • Сгради
 • Единици
 • Договори
 • Договорени услуги

Всяко едно работно пространство в Ексел е със специфични колони и задължителни данни.

1. Първоначални данни в номенклатура Собственици:

В тази номенклатура, за да се импорират данните коректно трябва да са попълнени данни в следните задължителни колони:

 • "Име на фирмата"
 • "Управляваща компания" - възможните стойности за тази колона са "да" и "не". В системата задължително трябва да има една Управляваща компания, от името на която да се издават документите. Ако вашата собственост или обект, които управлявате има няколко собственика те могат да се въведат в системата с идеята да им се издават документи за задължения. Ако нямате такава логика на работа е необходимо да въведете данните само за управляващата компания.

Примерна таблица с данни:

Пореден Номер Име на фирмата / Частно лице Адрес Телефон e-mail ЕИК/ ЕГН ИД по ЗДДС МОЛ Управляваща компания
1 Управляващ ООД София, Център 1 +359888000111 stoqn@stoqn,com 200370543 BG200370543 Стоян Стояноя да
2 Иван Иванов София, Гурко 1 +359886345532 ivan@ivan.com 7210012440 не

2. Първоначални данни в номенклатура Сгради

В тази номенклатура, за да се импорират данните коректно трябва да са попълнени данни в следните задължителни колони:

 • Ид Номер - това е уникален номер за сградата
 • Име

Примерна таблица с данни:

Ид. Номер Име Тип Град Брой Единици Етажи Обща площ
1 Сграда 1 Офис сграда София 57 6 20000

3. Първоначални данни в номенклатура Наемни Единици

В тази номенклатура, за да се импорират данните коректно трябва да са попълнени данни в следните задължителни колони:

 • Име
 • Сграда
 • Отдаваема Площ
 • Собственик ЕИК/ЕГН

Примерна таблица с данни:

Номер Име Тип Категория Сграда Етаж Отдаваема площ Нетна площ % Общи части Брой хора Височина Собственик ЕИК
1 А1 -1 офис за отдаване Сграда 1 1 102 4.21 7312204020
2 А1 -2 офис за отдаване Сграда 1 1 150 5.79 7312204020

4. Първоначални данни в Договори

В тази номенклатура, за да се импорират данните коректно трябва да са попълнени данни в следните задължителни колони:

 • Име
 • Валиден от
 • Валиден до

Примерна таблица с данни:

Номер Статус Валиден от Валиден до Име на Фирмата МОЛ Адрес Телефон e-mail ЕИК / ЕГН ИД по ЗДДС
1 активен 1.1.2015 31.12.2020 Фирма 1 ООД Иван Георгиев София, Център 1а +359888000111 ivangeo@ivan.com 200350504 BG200350504
2 активен 1.1.2015 31.12.2020 Фирма 2 ООД Иван Иванов София, Център 2а +359888000112 ivansimo@ivan.com 200356050 BG200356050
3 активен 1.1.2015 31.12.2020 Георги Георгиев Георги Георгиев София, Център 3а +359888000113 ivanivan@ivan.com 200356000 BG200356000

4.1. Първоначални данни в Договорени услуги

Връзката на Договорените услуги с Договора се прави по първите две колони - "Номер на договора" и "Име на фирмата".

В тази номенклатура, за да се импорират данните коректно трябва да са попълнени всички колони, освен колоните свързани с Индексацията - тя може да не се попълва ако няма такава за съответните услуги.

Примерна таблица с данни:

Номер Договор Име на фирмата Услуга Сграда Наемна Единици Валиден от Валиден до Изчисление Цена за вида изчисление Валута Индекс Старитра от Месец числител Месец знаменател Максимален процент
1 Фирма 1 ООД Наем Сграда 1 А2-1 1.1.2015 1.1.2020 по площ 10 Евро Евро 27 01.2015 11/2015 1.2015 3
1 Фирма 1 ООД Сервизна такса Сграда 1 А2-1 1.1.2015 1.1.2020 по площ 4.20 лева BG Index 01.2015 11/2015 1.2015 3
3 Георги Георгиев Наем Сграда 1 А0-1 1.1.2015 1.1.2020 Точна стойност 50 Евро
Хареса ли ви тази статия? Споделете я чрез бутоните:
Продуктов Мениджър на bilid
При допълнителна нужда от разяснения по функционалностите може да се свържете с мен на contact@bilidpm.com

Свързани статии:

Бюлетин с новини и новости реализирани в bilid

Абонирайте се за нашия бюлетин и получавайте всеки месец информация свързана с направени новости и подобрения в bilid.