Стандартизиран импорт на разходи

Импортирайте разходи по стандартизиран екселски шаблон.

Научете повече

Разделяне на единица

Възможност за разделяне на единица на няколко други единици.

Научете повече

Изпращане на документи на имейл на Наемателя

След като сте създали документите със задълженията на Наематели, вече може автоматизирано да ги изпратите на техните имейли.

Научете повече

Панел с информация относно активните договори в Наемни единици

Допълнителна информация в Наемни единици за активните договори за нея.

Научете повече

Нов начален екран и статистики за сграда

Нов и интерактивен начален екран на системата и страница със специфични статистики за сграда.

Научете повече

Търсене в системата

Достъпът до въведената информация вече е на един клик разстояние чрез глобална търсачка в системата. 

Научете повече

Оборудване

"Въвеждане на оборудване към сграда и единица, следене на срокове за гаранция, запазване на схеми и скици.

Научете повече

Допълнение към договор Брой служители/работни места

Допълване на информацията в договора с броя на служители/работните места за даденият договор.

Научете повече

Експорт към Е-фактура

Ново допълнение към договор, което указва дали документите му да се експортират към Е-фактура.

Научете повече

Частични плащания

Научете повече

Портфолио

Научете повече

Нова справка Приходи по Наематели

Научете повече

Управление на наименованието на услугите във фактурата

Научете повече

Експорт към счетоводна система ЕДИС

Научете повече

Експорт на множество документи в PDF

Научете повече

Интерфейсни промени, малки допълнения и корекции м.Юни

Научете повече

Изчисляване на Брой единици и Обща площ в сградите

Научете повече

Задаване на потребител с права само за преглед на данните

Научете повече

Импорт на разходи от Електроразпределителни дружества ЧЕЗ и Фючър Енержи

Научете повече

Спецификация към фактура

Спецификацията се намира в страницата на документа и може да бъде два вида - Опростена и Детайлна

Научете повече

Интерактивни стъпки с информация за всяка страница

Научете повече

Повече от един брояч на документи

Научете повече

Експорт на документи към счетоводна система Ажур

Научете повече

Добавяне на крила/входове към сграда

За аналитичното и подробно въвеждане на данни в системата направихме задаване на крила/входове към сграда.

Научете повече

Автоматична номерация на договорите

Научете повече

Разпределение на Договорена услуга по равна стойност при избрани повече от една единица

Научете повече

Променен изгледа на договора

Научете повече

Нови Нотификации и изпращането им на имейл на потребителя

Научете повече

Няколко вида площи към единица

Научете повече

Добавяне на допълнения към договор

Описания на нови функционалности и промени направени в bilid през м.Септември

Научете повече

Нова справка Баланс - Приход/Разход

Научете повече

Импортиране на първоначални данни от Excel

За бързото и лесно въвеждане на първоначалните данните е реализирана възможността за импортиране на данни от Ексел

Научете повече