Отстъпки към документ

Може да зададете еднократна отстъпка за даден документ.

Научете повече

Импорт на плащания

Автоматизирайте процеса по следене на задълженията на Наемателите като импортирате плащания от счетоводна система.

Научете повече

Лихви и неустойки

На документите с просрочено плащане може да начислите лихва и неустока.

Научете повече

Допълнение Комерсиализация

Използвайте при договорени отношения свързани със запълняемостта на сградата

Научете повече

Стандартизиран импорт на разходи

Импортирайте разходи по стандартизиран екселски шаблон.

Научете повече

Разделяне на единица

Възможност за разделяне на единица на няколко други единици.

Научете повече

Изпращане на документи на имейл на Наемателя

След като сте създали документите със задълженията на Наематели, вече може автоматизирано да ги изпратите на техните имейли.

Научете повече

Панел с информация относно активните договори в Наемни единици

Допълнителна информация в Наемни единици за активните договори за нея.

Научете повече

Нов начален екран и статистики за сграда

Нов и интерактивен начален екран на системата и страница със специфични статистики за сграда.

Научете повече

Търсене в системата

Достъпът до въведената информация вече е на един клик разстояние чрез глобална търсачка в системата. 

Научете повече

Оборудване

Въвеждане на оборудване към сграда и единица, следене на срокове за гаранция, запазване на схеми и скици.

Научете повече

Допълнение към договор Брой служители/работни места

Допълване на информацията в договора с броя на служители/работните места за даденият договор.

Научете повече

Експорт към Е-фактура

Възможност за експорт към Ефактура. За всеки договор се добавя ново допълнение, което указва дали документите му да се експортират към Е-фактура.

Научете повече

Частични плащания

Научете повече

Портфолио

Портфолиото обединява данните на няколко сгради в една група и така може да работите само с техните данни без да виждате останалите.

Научете повече

Нова справка Приходи по Наематели

Научете повече

Управление на наименованието на услугите във фактурата

Научете повече

Експорт към счетоводна система ЕДИС

Научете повече

Експорт на множество документи в PDF

Експорт в един общ PDF или всеки документ в отделен PDF.

Научете повече

Интерфейсни промени, малки допълнения и корекции м.Юни

Научете повече

Изчисляване на Брой единици и Обща площ в сградите

Научете повече

Задаване на потребител с право Преглед на данните

Този потребител не може да редактира информация, а само да преглежда.

Научете повече

Импорт на разходи от Електроразпределителни дружества ЧЕЗ и Фючър Енержи

Научете повече

Спецификация към фактура

Спецификацията се намира в страницата на документа и може да бъде два вида - Опростена и Детайлна

Научете повече

Повече от един брояч на документи

Може да зададете различен брояч за фактурите за наем и фактурите за режийни разходи.

Научете повече

Експорт на документи към счетоводна система Ажур

Научете повече

Добавяне на крила/входове към сграда

За аналитичното и подробно въвеждане на данни в системата направихме задаване на крила/входове към сграда.

Научете повече

Автоматична номерация на договорите

Номера на договора вече е автоматичен, но с възможност за промяна при необходимост.

Научете повече

Разпределение на Договорена услуга по равна стойност при избрани повече от една единица

Научете повече

Променен изгледа на договора

Научете повече

Нови Нотификации и изпращането им на имейл на потребителя

Научете повече

Няколко вида площи към единица

Отдаваема и Реална площ

Научете повече

Добавяне на допълнения към Договор

Научете повече

Нова справка Баланс - Приход/Разход

Научете повече

Импортиране на първоначални данни от Excel

За бързото и лесно въвеждане на първоначалните данните е реализирана възможността за импортиране на данни от Ексел

Научете повече