Подобрения

Промени в организацията на менютата

Направихме промени в организацията на менютата, наименованията на някой основни категории и преструктурирахме настройките.

Научете повече

Подоходни условия

Управлявайте договорени условия зависещи от направения оборот в помещението.

Научете повече

Анулиране на фактура

Възможност за анулиране на фактура в случай на отказ от клиента или други причини.

Научете повече

Начисление на договорени услуги за период

Възможност за задаване на период повече от един месец при начисление на договорени услуги.

Научете повече

Други подобрения и корекции

Нов дизайн в Настройки, филтри в измервателни уреди, експорт и принтиране в справки

Научете повече

Нотификация на имейл за наближаваща индексация

Опростен е начина на задаване на индексацията и е направено напомняне за извършване на индексацията.

Научете повече

Разходи за собствена сметка

Научете повече

Интерфейсни промени, малки допълнения и корекции м.Август

Научете повече

Динамичнi таблицi

Сортиртиране, оразмеряване, скриване и показване на колони по желание на потребителя.

Научете повече

Интерфейсни промени, малки допълнения и корекции м.Юли

Научете повече

Интерфейсни промени, малки допълнения и корекции м.Март

Спецификацията се намира в страницата на документа и може да бъде два вида - Опростена и Детайлна

Научете повече

Справка Разчет за Единици по Отчетен период или по Дата на начисление

Научете повече

Интерфейсни промени, малки допълнения и корекции м.Февруари

Научете повече

Интерфейсни промени, малки допълнения и корекции м.Декември

Научете повече

Малки допълнения и корекции м.Ноември

Научете повече

Обновено автоматичното прочитане на входящи фактури

Поради промяна на изгледа на фактурата на ЕВН направихме обновяване на автоматичното прочитане на данни от нея и импортирането им в системата при разпределение на разход.

Научете повече

Оптимизация на избора на наемна единица при добавяне на Договорени услуги

Научете повече