Нов начален екран и статистики за сграда

Нов и интерактивен начален екран на системата и страница със специфични статистики за сграда.

Научете повече