Е-Фактура

Експорт към Е-фактура

Възможност за експорт към Ефактура. За всеки договор се добавя ново допълнение, което указва дали документите му да се експортират към Е-фактура.

Научете повече