Импорт На Данни

Импортиране на първоначални данни от Excel

За бързото и лесно въвеждане на първоначалните данните е реализирана възможността за импортиране на данни от Ексел

Научете повече