Лихви и неустойки

На документите с просрочено плащане може да начислите лихва и неустока.

Научете повече