Спецификация

Спецификация към фактура

Спецификацията се намира в страницата на документа и може да бъде два вида - Опростена и Детайлна

Научете повече