Интерфейсни промени, малки допълнения и корекции м.Октомври

Напомняния, начин на плащане и импорт на режийни разходи

Научете повече

Импорт на разходи от Електроразпределителни дружества ЧЕЗ и Фючър Енержи

Научете повече

Обновено автоматичното прочитане на входящи фактури

Поради промяна на изгледа на фактурата на ЕВН направихме обновяване на автоматичното прочитане на данни от нея и импортирането им в системата при разпределение на разход.

Научете повече