Обновено автоматичното прочитане на входящи фактури

Поради промяна на изгледа на фактурата на ЕВН направихме обновяване на автоматичното прочитане на данни от нея и импортирането им в системата при разпределение на разход.

Научете повече