Договорени Услуги

Нотификация на имейл за наближаваща индексация

Опростен е начина на задаване на индексацията и е направено напомняне за извършване на индексацията по въведената дата на услугата.

Научете повече

Оптимизация на избора на наемна единица при добавяне на Договорени услуги

За аналитичното и подробно въвеждане на данни в системата направихме задаване на крила/входове към сграда.

Научете повече

Разпределение на Договорена услуга по равна стойност при избрани повече от една единица

Научете повече