Допълнение към договор Брой служители/работни места

Допълване на информацията в договора с броя на служители/работните места за даденият договор.

Научете повече

Интерфейсни промени, малки допълнения и корекции м.Февруари

Научете повече

Автоматична номерация на договорите

Научете повече

Малки допълнения и корекции м.Октомври

Научете повече

Оптимизация на избора на наемна единица при добавяне на Договорени услуги

За аналитичното и подробно въвеждане на данни в системата направихме задаване на крила/входове към сграда.

Научете повече

Разпределение на Договорена услуга по равна стойност при избрани повече от една единица

Научете повече

Променен изгледа на договора

Научете повече

Добавяне на допълнения към договор

Описания на нови функционалности и промени направени в bilid през м.Септември

Научете повече