Подоходни условия

Управлявайте договорени условия зависещи от направения оборот в помещението.

Научете повече

Допълнение Комерсиализация

Използвайте при договорени отношения свързани със запълняемостта на сградата

Научете повече

Допълнение към договор Брой служители/работни места

Допълване на информацията в договора с броя на служители/работните места за даденият договор.

Научете повече

Интерфейсни промени, малки допълнения и корекции м.Февруари

Научете повече

Автоматична номерация на договорите

Номера на договора вече е автоматичен, но с възможност за промяна при необходимост.

Научете повече

Малки допълнения и корекции м.Октомври

Научете повече

Оптимизация на избора на наемна единица при добавяне на Договорени услуги

Научете повече

Разпределение на Договорена услуга по равна стойност при избрани повече от една единица

Научете повече

Променен изгледа на договора

Научете повече

Добавяне на допълнения към Договор

Научете повече