Документи

Отстъпки към документ

Може да зададете еднократна отстъпка за даден документ.

Научете повече

Импорт на плащания

Автоматизирайте процеса по следене на задълженията на Наемателите като импортирате плащания от счетоводна система.

Научете повече

Лихви и неустойки

На документите с просрочено плащане може да начислите лихва и неустока.

Научете повече

Изпращане на документи на имейл на Наемателя

След като сте създали документите със задълженията на Наематели, вече може автоматизирано да ги изпратите на техните имейли.

Научете повече

Анулиране на фактура

Възможност за анулиране на фактура в случай на отказ от клиента или други причини.

Научете повече

Интерфейсни промени, малки допълнения и корекции м.Октомври

Напомняния, начин на плащане и импорт на режийни разходи

Научете повече

Експорт към Е-фактура

Възможност за експорт към Ефактура. За всеки договор се добавя ново допълнение, което указва дали документите му да се експортират към Е-фактура.

Научете повече

Частични плащания

Научете повече

Управление на наименованието на услугите във фактурата

Научете повече

Интерфейсни промени, малки допълнения и корекции м.Юни

Научете повече

Интерфейсни промени, малки допълнения и корекции м.Март

Спецификацията се намира в страницата на документа и може да бъде два вида - Опростена и Детайлна

Научете повече

Интерфейсни промени, малки допълнения и корекции м.Декември

Научете повече

Спецификация към фактура

Спецификацията се намира в страницата на документа и може да бъде два вида - Опростена и Детайлна

Научете повече