Портфолио

Научете повече

Изчисляване на Брой единици и Обща площ в сградите

Научете повече

Добавяне на крила/входове към сграда

За аналитичното и подробно въвеждане на данни в системата направихме задаване на крила/входове към сграда.

Научете повече