Документи

Начало / Какво ново

Лихви и неустойки

Лихви и неустойки могат да се начисляват на неплатени просрочени документи. При начисляването се взимат предвид просрочените дни от изтеклия срок за плащането до текущата дата, като олихвяват с предварително зададените проценти.

Прочети още

Импорт на плащания

Импортиране на плащания в bilid е възможно чрез използването на един от следните два файлови формата: Този формат на файла се експортира от счетоводна програма Ажур. ПН 1224 14.09.2018 1.66 TEST ООД

Прочети още

Отстъпки към документ

За да приложите отстъпка в записания документ, натиснете бутон “Приложи отстъпка”. Бутонът е активен само ако няма регистрирано плащане към документа. Приложената отстъпка може да се премахне или променти като отново се

Прочети още

Изпращане на документи на имейл на Наемателя

Изпращане на документи на имейл Изпращането на документи на имайл се активира при използването на модула Клиентски портал. За да изпращате имейли със задълженията на Наемателите е необходимо да добавите имейли за

Прочети още

Експорт към Е-фактура

Експорт на документи към Е-фактура Към договора е добавено ново допълнение, което указва дали документите му да се експортират към Е-фактура. В това допъление също се указва имейлът на потребителя в системата

Прочети още

Интерфейсни промени, малки допълнения и корекции м.Октомври

Изпращане на напомняния на имейл Откоригирано е когато е активирано допълнението “Дата на дактуриране” към договор, системата изпращаше напомняне само за един договор. Начин на плащане Полето “Начин на плащане” е направено

Прочети още

Анулиране на фактура

Добавена е възможност за анулиране на фактура в случай на допусната грешка или друга причина. В изгледа на документа в горната част на лентата с бързите бутони е добавени бутон Анулирай фактура.

Прочети още

Частични плащания

Частични плащания Разширихме функционалността на плащанията като добавихме възможност за следене на частични плащания по документи. Когато се отбелязва плащането е добавено поле за въвеждане на стойност на плащането, освен датата и

Прочети още

Интерфейсни промени, малки допълнения и корекции м.Юни

Задаване на “Начин на плащане” в автоматизацията на издаване на документи При общото създаване на документи чрез автоматизацията вече може да се зададе начин на плащане на документите. Този начин на плащане

Прочети още

Управление на наименованието на услугите във фактурата

Управление на наименованието на услугите във фактурата Управлението на наименованието е възможно на три нива – глобално за всички документи, специфично за отделен документи и специфично за определен договор. Глобалната настройка се

Прочети още

ЗАПИШЕТЕ СЕ ЗА НАШИЯ БЮЛЕТИН!

КАТЕГОРИИ/KEYWORDS

Функционалности