АВТОМАТИЗИРАНО УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕС ИМОТИ

за ефективни Пропърти и Фасилити мениджъри

bilid е специализирана Уеб базирана система за управление, която помага на пропърти и фасилити мениджърите да управляват ефективно своите сгради и взаимоотношенията с наемателите в тях.

СПЕСТЯВА ВРЕМЕ И УСИЛИЯ

Повече от 75% от времето на пропърти мениджърите преминава в изпълнението на рутинни и повторяеми операции. Възложете тези отегчителни задачи на bilid и освободете ресурс, който може да използвате за същинското управление. Да се зает, не значи да си ефективен

ПРЕДПАЗВА ОТ ГРЕШКИ

Грешките са неизменна част от ежедневието, когато обработвате на ръка много информация. bilid прочита всички ваши първични файлове и ги обработва, като свежда риска от грешки до минимум и позволява централизираното съхранение на цялата информация.

ПРЕДОСТАВЯ ИНФОРМАЦИЯ

Информацията за свободни площи, наемни условия, изтичащи договори, просрочени плащания, средна наемна цена и др. често е разпокъсана измежду множество звена и файлове. bilid Ви предоставя нужната управленска информация в реално време и от всяко устройство.

Искате да управлявате по-ефективно своите сгради?

Делегирайте работата си на специализираните инструменти, от които винаги сте имали нужда!

УДОБЕН ЗА РАБОТА НА ВСЯКО УСТРОЙСТВО

WEB

bilid е изцяло уеб базиран софтуер, което го прави достъпен и позволява работата с него да става от всяко място с интернет връзка.

СИГУРНОСТ И НАДЕЖДНОСТ

Сървъра и данните се намират в дейта-центъра на Microsoft Windows Azure, а комуникацията със сървъра се криптира чрез SSL сертификат

ЛЕСЕН И ИНТУИТИВЕН ИНТЕРФЕЙС

Системата е изградена да бъде максимално полезна, но и лесна за работа и икономична към вашето време.

0
Сгради
0
управлявани площи кв. м
0
импортирани файлове
0
документи

ДОГОВОРИ ЗА НАЕМ И УПРАВЛЕНИЕ

Пълното проследяване на всяка една договорена клауза с наематели и ползватели е ключа към рентабилното управление. Научете повече за възможностите на bilid за автоматизирано издаване на Фактури, Разписки, Спецификации и известяването на наематели и собственици.

РАЗХОДИ

bilid предоставя възможност за пълното автоматизиране на процеса по прочитане, пресмятане и разпределение на разходите на сградата и помещенията към всеки един наемател и собственик. С bilid това ще Ви отнеме минути, а ще Ви спести много дни и възможност за грешки.

УПРАВЛЕНИЕ И ПЛАНИРАНЕ НА ЗАДАЧИ

Добре планираната планова и инцидентната поддръжка на сградите е от изключителна важност за безпроблемната експлoaтация на наетите площи. bilid обединява на едно място и координира в реално време цялата информация, свързана с поддръжката на вашите сгради.

НАШИ КЛИЕНТИ СА:

Последни статии от блога
Отзиви от клиенти