СПРАВКИ И БИЗНЕС АНАЛИЗИ

bilid обединява всички данни свързани с управлението на Вашите сгради на едно място, което Ви дава възможност лесно да намирате и извличате нужната информация и да намирате най-ефективните решения за управлението на отдаваните площи

Цялостна прогноза с един клик

ПРОГНОЗНИ ПРИХОДИ

bilid може лесно да покаже прогнозните приходи и средни цени на кв. метър за бъдещите месеци, години и за всеки един договор, услуга и помещение

Яснота с един поглед

ЗАЕТИ И СВОБОДНИ ПЛОЩИ

Във всеки един момент имате ясен поглед върху свободни и заети площи във вашите сгради, което ви помага да прогнозирате и изградите ясна стратегия за оптималната запълняемост на сградите

Информацията, от която имате нужда

СТАТИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Лесен достъп до статистическа информация за всяко помещение, сграда и договор. Генерирани приходи, процентна заетост, средни цени по различни параметри и др.

ЦЯЛАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАШИТЕ СГРАДИ, ОБЕДИНЕНА НА ЕДНО МЯСТО

  • Лесен достъп до наемните условия на всеки един договор
  • Лесен достъп информация за издадените счетоводни документи, плащания и падежи
  • Засичане на баланс между приходите от такса управление и разходите, свързани с поддръжката на сградата

ДОГОВОРИ ЗА НАЕМ И УПРАВЛЕНИЕ

Пълното проследяване на всяка една договорена клауза с наематели и ползватели е ключа към рентабилното управление. Научете повече за възможностите на bilid за автоматизирано издаване на Фактури, Разписки, Спецификации и известяването на наематели и собственици.

РАЗХОДИ

bilid предоставя възможност за пълното автоматизиране на процеса по прочитане, пресмятане и разпределение на разходите на сградата и помещенията към всеки един наемател и собственик. С bilid това ще Ви отнеме минути, а ще Ви спести много дни и възможност за грешки.

УПРАВЛЕНИЕ И ПЛАНИРАНЕ НА ЗАДАЧИ

Добре планираната планова и инцидентната поддръжка на сградите е от изключителна важност за безпроблемната експлoaтация на наетите площи. bilid обединява на едно място и координира в реално време цялата информация, свързана с поддръжката на вашите сгради.