РАЗХОДИ И КОНСУМАТИВИ

bilid помага да опростите процеса по управление на вашите разходи чрез пълното или частичното автоматизиране на въвеждането, пресмятането и разпределението на разходите между ползватели и наематели по предварително зададени алгоритми и критерии

Спестявате усилията от ръчното въвеждане

АВТОМАТИЧНО ПРОЧИТАНЕ

Автоматично прочитане на фактури на доставчици на консумативи като EVN, ЧЕЗ, ВиК, Топлофикация, както и на доставчици на ел. енергия на свободния пазар

Без скучни сметки

АВТОМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Прецизно разпределение на сумите към ползвателите на сградата по предварително зададени критерий като площ, количество общи части, показания от вътрешни електромери и др.

Детайлен отчет за вашите клиенти

ИЗДАВАНЕ НА СПЕЦИФИКАЦИИ

Въведените и импортирани разходи автоматично се обобщават в спецификация за използваните консумативи, която прикрепяте електронно заедно с издадените фактури.

ГЪВКАВОСТ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА РАЗХОДИ

Гъвкаво описание на договорните условия с наематели и ползватели на управляваните площи
  • Управление както на месечни, така и на годишни разходи
  • Въвеждане и следене на разходи към специфичен наемател или към цяла сграда
  • Гъвкави методи на разпределяне на разходите към наематели – по наета площ, процент общи части, показания на вътрешно-сградни уреди или директно от получения от доставчика разход
  • Прецизно разпределение на сумите за различните категории разходи
  • Гъвкав избор на периодите, за които се отнася разхода

СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ

Лесно издаване на счетоводни документи и спецификации за употребени консумативи
  • Прецизно изчисляване на сумите за наеми и такси спрямо въведените договорни условия и периода на договора
  • Автоматично генериране на детайлни спецификации за употребените консумативи за всеки наемател заедно с издадения счетоводен документ
  • Персонализиране на външния вид на документите
  • Отразяване и следене на плащания и просрочени задължения
  • Възможност за експорт на издадените документи към счетоводен софтуер

ДОГОВОРИ ЗА НАЕМ И УПРАВЛЕНИЕ

Пълното проследяване на всяка една договорена клауза с наематели и ползватели е ключа към рентабилното управление. Научете повече за възможностите на bilid за автоматизирано издаване на Фактури, Разписки, Спецификации и известяването на наематели и собственици.

УПРАВЛЕНИЕ И ПЛАНИРАНЕ НА ЗАДАЧИ

Добре планираната планова и инцидентната поддръжка на сградите е от изключителна важност за безпроблемната експлoaтация на наетите площи. bilid обединява на едно място и координира в реално време цялата информация, свързана с поддръжката на вашите сгради.

СПРАВКИ И BI

Обединението на цялата информация за вашите имоти на едно място, позволява да извлечете необходимите данни, когато и където имате нужда от тях. Статистическата информация за всяка сграда, единица и договор Ви дава ясен поглед върху всяка една част от бизнеса.