ДИГИТАЛИЗИРАНЕ НА ДОГОВОРНИТЕ ОТНОШЕНИЯ

Детайлно описание на договорните отношения с наематели и ползватели на Вашите сгради в дигитален вид. Автоматизирано издаване, разпращане и проследяване на Фактури, Разписки и Спецификации за използвани консумативи

Изпращани ежедневно на имейл

НАПОМНЯНИЯ ЗА ВАЖНИ СЪБИТИЯ

bilid изпраща периодични известия за изтичането на договори, банкови гаранции, падеж на документи, опции за удължаване и прекратяване на договори, индексации и др. директно на вашият email

За наеми, такси и консумативи

АВТОМАТИЗИРАНО ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРИ И РАЗПИСКИ

С минимални усилия всеки месец създавате и разпращате към вашите клиенти Фактури, Разписки, Кредитни и Дебитни известия, а Вашето счетоводство получава готов файл за осчетоводяване

Яснота и проследимост на данните

СТАНДАРТИЗИРАН ПРОЦЕС


Внасянето на утвърден процес в рамките на софтуерна система спомага за подобряване на прозрачността, проследимостта на данните и ефективното управление.
Property manager signing a contract by hand

ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ

Гъвкаво описание на договорните условия с наематели и ползватели на управляваните площи
  • Задаване на сроковете за наемане, управление или влизане във владение на заетите площи с точност до дни
  • Избор между различни начини на калкулиране на цената за наем и управление
  • Определяне и управление на степ рент клаузи
  • Различни методи и условия за индексация
  • Напомняния и следене на опции за удължаване или прекратяване на договорите, банкови гаранции, гаранционни депозити и много други

ФАКТУРНИ ДОКУМЕНТИ

Лесно издаване на фактури, проформа, разписки, протоколи и спецификации за употребени консумативи
  • Прецизно изчисляване на сумите за наеми и такси спрямо въведените договорни условия и периода на договора
  • Автоматично генериране на детайлни спецификации за употребените консумативи за всеки наемател със всяка фактура
  • Персонализиране на външния вид на документите
  • Отразяване и следене на плащания и просрочени задължения
  • Експорт на издадените документи към ERP и счетоводни системи
Two people looking at an invoice

РАЗХОДИ

bilid предоставя възможност за пълното автоматизиране на процеса по прочитане, пресмятане и разпределение на разходите на сградата и помещенията към всеки един наемател и собственик. С bilid това ще Ви отнеме минути, а ще Ви спести много дни и възможност за грешки.

УПРАВЛЕНИЕ И ПЛАНИРАНЕ НА ЗАДАЧИ

Добре планираната планова и инцидентната поддръжка на сградите е от изключителна важност за безпроблемната експлoaтация на наетите площи. bilid обединява на едно място и координира в реално време цялата информация, свързана с поддръжката на вашите сгради.

СПРАВКИ И BI

Обединението на цялата информация за вашите имоти на едно място, позволява да извлечете необходимите данни, когато и където имате нужда от тях. Статистическата информация за всяка сграда, единица и договор Ви дава ясен поглед върху всяка една част от бизнеса.