ДИГИТАЛИЗИРАНЕ НА ДОГОВОРНИТЕ ОТНОШЕНИЯ

Детайлно описание на договорните отношения с наематели и ползватели на Вашите сгради в дигитален вид. Автоматизирано издаване, разпращане и проследяване на Фактури, Разписки и Спецификации за използвани консумативи

За наеми, такси и консумативи

АВТОМАТИЗИРАНО ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРИ И РАЗПИСКИ

С минимални усилия всеки месец създавате и разпращате към вашите клиенти Фактури, Разписки, Кредитни и Дебитни известия, а Вашето счетоводство получава готов файл за осчетоводяване

Изпращани ежедневно на имейл

НАПОМНЯНИЯ ЗА ВАЖНИ СЪБИТИЯ

bilid изпраща периодични известия за изтичането на договори, банкови гаранции, падеж на документи, опции за удължаване и прекратяване на договори, индексации и др. директно на вашият email

Яснота и проследимост на данните

СТАНДАРТИЗИРАН ПРОЦЕС

Внасянето на утвърден процес в рамките на софтуерна система спомага за подобряване на прозрачността, проследимостта на данните и ефективното управление.

Property manager signing a contract by hand

ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ

Гъвкаво описание на договорните условия с наематели и ползватели на управляваните площи
  • Задаване на сроковете за наемане, управление или влизане във владение на заетите площи с точност до дни
  • Избор между различни начини на калкулиране на цената за наем и управление
  • Определяне и управление на степ рент клаузи
  • Различни методи и условия за индексация
  • Напомняния и следене на опции за удължаване или прекратяване на договорите, банкови гаранции, гаранционни депозити и много други

ФАКТУРНИ ДОКУМЕНТИ

Лесно издаване на фактури, проформа, разписки, протоколи и спецификации за употребени консумативи
  • Прецизно изчисляване на сумите за наеми и такси спрямо въведените договорни условия и периода на договора
  • Автоматично генериране на детайлни спецификации за употребените консумативи за всеки наемател със всяка фактура
  • Персонализиране на външния вид на документите
  • Отразяване и следене на плащания и просрочени задължения
  • Експорт на издадените документи към ERP и счетоводни системи
Two people looking at an invoice

РАЗХОДИ

bilid предоставя възможност за пълното автоматизиране на процеса по прочитане, пресмятане и разпределение на разходите на сградата и помещенията към всеки един наемател и собственик. С bilid това ще Ви отнеме минути, а ще Ви спести много дни и възможност за грешки.

УПРАВЛЕНИЕ И ПЛАНИРАНЕ НА ЗАДАЧИ

Добре планираната планова и инцидентната поддръжка на сградите е от изключителна важност за безпроблемната експлoaтация на наетите площи. bilid обединява на едно място и координира в реално време цялата информация, свързана с поддръжката на вашите сгради.

СПРАВКИ И BI

Обединението на цялата информация за вашите имоти на едно място, позволява да извлечете необходимите данни, когато и където имате нужда от тях. Статистическата информация за всяка сграда, единица и договор Ви дава ясен поглед върху всяка една част от бизнеса.