ЦЕНИ

Колко струва професионализма, спокойствието и добрия имидж?
bilid е проектиран така че да бъде максимално достъпен за всеки собственик на бизнес сграда, пропърти или фасилити мениджър. Поради това цените са базирани единствено на броя управлявани единици – критерий за количеството данни, които ежемесечно обработвате

БИЗНЕС СГРАДИ

И ТЪРГОВСКИ ЦЕНТРОВЕ

от 1,66единица?/месец

ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

от 0,15/ апартамент /месец

КАК ФОРМИРАМЕ КРАЙНАТА ЦЕНА?

За да бъдем максимално в услуга на бизнеса нашето ценообразуване е
базирано на еднократна такса, която осигурява успешното внедряване на
софтуера, както и месечна такса, която спестява ненужни разходи и осигурява
високото качество на предлаганите услуги

ЕДНОКРАТНА ТАКСА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ

НА СТОЙНОСТ 3 МЕСЕЧНИ ТАКСИ

МЕСЕЧНА ТАКСА

БАЗИРАНА НА УПРАВЛЯВАНИ ЕДИНИЦИ

Ненадмината Разширяемост

Ако имате нужда от бизнес процес, който все още не поддържаме, може да ни изпратите запитване и ние ще ви дадем адекватно предложение за решаването на вашия бизнес казус.