ЦЕНИ

Колко струва професионализма, спокойствието и добрия имидж?
bilid е проектиран така че да бъде максимално достъпен за всеки собственик на бизнес сграда, пропърти или фасилити мениджър. Поради това цените са базирани единствено на броя управлявани единици – критерий за количеството данни, които ежемесечно обработвате

КАК ФОРМИРАМЕ КРАЙНАТА ЦЕНА?

За да бъдем максимално в услуга на бизнеса нашето ценообразуване е
базирано на еднократна такса, която осигурява успешното внедряване на
софтуера, както и месечна такса, която спестява ненужни разходи и осигурява
високото качество на предлаганите услуги

ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

от 0,15/ апартамент /месец

БИЗНЕС СГРАДИ

И ТЪРГОВСКИ ЦЕНТРОВЕ
от 1,66единица?единица? /месец

ЕДНОКРАТНА ТАКСА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ

НА СТОЙНОСТ 3 МЕСЕЧНИ ТАКСИ