Менижмънт справки

Менижмънт справки

Добавихме четири нови справки в полза на по-ефективното управление.

– Справка Условия по договори

Тази справка показва текущите условия по договорите, техните договорени цени на квадратен метър, срокове и други клаузи и споразумения. Данните могат да се филтрират по сграда, договор и тип единица. Над таблицата в дясно има бутон за скриване и показване на колони в таблицата.

ContractsConditions

Справката има три изгледа:

  1. разширен – данните са показани по единици. ContractsConditions
  2. обобщен – данните са показани по тип единица. ContractsConditions
  3. запълняемост – показва средната запълняемост на сградата и също така заети и свободни квадратни метри по тип единица. ContractsConditions

– Справка Приходи по услуга

Тази справка дава информация за направените приходи от наем, приходи от сервизна такса и т.н., по месеци за година. Също така в другият изглед “Разходи” могат се видят направените разходи за консумативи – електроенергия, вода, климатизация и други.

ContractsConditions

– Справка Обобщени разходи

Показва общо направените разходи по зададени групи от категории разходи за месец и общо за годината. ContractsConditions

Справката има предварителна настройка на групите, която се намира от бутона горе в дясно над таблицата. Настройката представлява задаване на име на групата и отбелязването кои категории разходи влизат в тази група. 

ContractsConditions

– Справка Възвръщаемост на сграда

Мениджмънт справка даваща информация за процентната възвръщаемостта на сградата по месеци и за година, в зависимост от нетните оперативни приходи и инвестицията на сградата.

ContractsConditions

Тази справка също има предварителна настройка на групите като в нея към групата се задават кой приходи и разходи да се сумират. Една група може да има само приходи или само разходи към нея. Ако се отбележат и приходи, и разходи като тотал се изчислява разликата между прихода и разхода. 

ContractsConditions

Друга важна част е въвеждането на стойността “Инвестиция за сградата” в информацията на сградата. Спрямо инвестицията и стойността на нетните оперативни приходи се изчислява процент възвръщаемост за месец и за цялата година.

Хареса ли ви тази статия? Споделете я чрез бутоните:
Бюлетин с новини и интересни статии свързани с Фасилити и Пропърти Мениджмънта
Абонирайте се за нашия бюлетин и получавайте всеки месец полезна информация свързана със Управлението на собственост и Фасилити мениджмънта.