Менижмънт справки

Менижмънт справки

Добавихме четири нови справки в полза на по-ефективното управление.

- Справка Условия по договори

Тази справка показва текущите условия по договорите, техните договорени цени на квадратен метър, срокове и други клаузи и споразумения. Данните могат да се филтрират по сграда, договор и тип единица. Над таблицата в дясно има бутон за скриване и показване на колони в таблицата.

ContractsConditions

Справката има три изгледа:

  1. разширен - данните са показани по единици. ContractsConditions

  2. обобщен - данните са показани по тип единица. ContractsConditions

  3. запълняемост - показва средната запълняемост на сградата и също така заети и свободни квадратни метри по тип единица. ContractsConditions

- Справка Приходи по услуга

Тази справка дава информация за направените приходи от наем, приходи от сервизна такса и т.н., по месеци за година. Също така в другият изглед "Разходи" могат се видят направените разходи за консумативи - електроенергия, вода, климатизация и други.

ContractsConditions

- Справка Обобщени разходи

Показва общо направените разходи по зададени групи от категории разходи за месец и общо за годината. ContractsConditions

Справката има предварителна настройка на групите, която се намира от бутона горе в дясно над таблицата. Настройката представлява задаване на име на групата и отбелязването кои категории разходи влизат в тази група. ContractsConditions

- Справка Възвръщаемост на сграда

Мениджмънт справка даваща информация за процентната възвръщаемостта на сградата по месеци и за година, в зависимост от нетните оперативни приходи и инвестицията на сградата.

ContractsConditions

Тази справка също има предварителна настройка на групите като в нея към групата се задават кой приходи и разходи да се сумират. Една група може да има само приходи или само разходи към нея. Ако се отбележат и приходи, и разходи като тотал се изчислява разликата между прихода и разхода. ContractsConditions

Друга важна част е въвеждането на стойността "Инвестиция за сградата" в информацията на сградата. Спрямо инвестицията и стойността на нетните оперативни приходи се изчислява процент възвръщаемост за месец и за цялата година.

Хареса ли ви тази статия? Споделете я чрез бутоните:
Продуктов Мениджър на bilid
При допълнителна нужда от разяснения по функционалностите може да се свържете с мен на contact@bilidpm.com

Свързани статии:

Бюлетин с новини и новости реализирани в bilid

Абонирайте се за нашия бюлетин и получавайте всеки месец информация свързана с направени новости и подобрения в bilid.